Futsutsukamono Desu ga

Have fun!

Other names:

ふつつかものですが