Koi to Kemono to Seitokai

Have fun!

Other names:

恋と怪モノと生徒会
恋爱的学生会妖怪
Koi to Kai Mono to Seitokai