Kuro Hakushaku wa Hoshi o Mederu

Have fun!

 

Other names:

黑伯爵所宠爱之星
黒伯爵は星を愛でる
Kuro Hakushaku wa Hoshi wo Mederu
Kurohakushaku wa Hoshi o Mederu
Kurohakushaku wa Hoshi wo Mederu