47 Todoufuken Gijinka Battle Yotoshichi!

 

Have fun!

Other names:

47都道府県擬人化バトル よとしち!
Yotoshichi Gakuen Shuto Kaigi