Kami-sama wa Ikiru no ga Tsurai

Have fun!

Other names:

抑郁的神明大人
神様は生きるのがつらい
Kamisama wa Ikiru no ga Tsurai
Kamisama wa Ikiru noga Tsurai