Kousha no Ura ni wa Tenshi ga Umerarete Iru – Shoku

Have fun!

 

Other names:

校舎のうらには天使が埋められている <蝕>
Kousha no Ura ni wa Tenshi ga Umerarete Iru <Shoku>