Taihen Yoku Dekimashita.

Have fun!

 

Other names:

たいへんよくできました。
Taihen Yoku Dekimashita